Všeobecné obchodní podmínky

Poskytování služeb se dále řídí VOP (všeobecnými obchodními podmínkami) dostupnými zde.

Ochrana osobních údajů

Společnost FELDSAM s.r.o., se sídlem Meteorologická 792/29, Libuš, 142 00 Praha 4, IČO: 29060958 (dále jen „Společnost“) prohlašuje, že se všemi osobními údaji uživatelů a návštěvníků je nakládáno důvěrně a v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Společnost chrání osobní údaje uživatelů a standardně zpracovává pouze seznam objednaných služeb a fakturační údaje, přičemž všechny takové přístupy eviduje a monitoruje, což umožňuje kdykoli zkontrolovat, zda nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům uživatelů. Další osobní údaje Společnost zpracovává pouze v případě, kdy o to uživatelé přímo zažádají. Společnost nepředává osobní údaje žádným třetím stranám s výjimkou údajů předávaných registrátorům doménových jmen.
Osobní údaje uživatelů jsou uloženy na vlastních serverech Společnosti v datovém centru Českých Radiokomunikací a.s. se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 24738875 splňujících podmínky standardu TIER 3+ a jsou chráněny podle moderních standardů. Komunikace mezi uživateli a webovými nástroji Společnosti je zabezpečena šifrováním SSL/TLS.

Společnost si vyhrazuje právo shromažďovat následující údaje uživatelů:

Zákazníci jsou osoby, které si objednaly hostingové služby prostřednictvím webu feldhost.cz a používají hardwarové a softwarové prostředky Společnosti k provozu svých aplikací, webových stránek, e-mailů, databází a dalších souvisejících služeb.
Při objednávce Společnost požaduje následující údaje: jméno/název osoby, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresu, další identifikační údaje (IČ) a heslo vytvořené zákazníkem.
Zákazník může své údaje ve svém účtu měnit, doplňovat nebo mazat po přihlášení do zákaznického centra. Zákazník také může vytvářet další účty a zadávat osobní údaje kolegů nebo zaměstnanců. Smazání veškerých dat uložených aplikací včetně osobních údajů je možné na základě aktivní žádosti doručené zákaznickému servisu Společnosti na adrese support@feldhost.cz. Smazání veškerých dat je nevratné.
Pro některé typy plateb (např. platba kreditní kartou) jsou používány platební brány třetích stran. Čísla kreditních karet nebo jiné citlivé platební údaje jsou vždy zpracovávány platební bránou třetí strany a Společnost neukládá ani nemá přístup k číslům kreditních karet nebo jiným citlivým platebním údajům.
E-mailové adresy zákazníků jsou považovány za adresy získané v souvislosti s poskytováním služby a zákazník bere na vědomí, že za podmínek předchozího ustanovení je možné na tyto e-mailové adresy zasílat obchodní sdělení týkající se služeb Společnosti.

Návštěvníci jsou osoby, které navštívily web feldhost.cz a další informační místa, která Společnost využívá a na kterých může automaticky shromažďovat informace, jako je IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému a přibližná poloha uživatele.
Společnost také uchovává informace získané z dotazníků nebo podobných formulářů a informace z protokolů webových serverů (logů). Tyto údaje jsou uchovávány po dobu pěti (5) let. Společnost je oprávněna údaje uvedené výše poskytnout příslušným státním orgánům na vyžádání.

Zákazníci a návštěvníci jsou v těchto podmínkách souhrnně označováni jako uživatelé.

Za účelem zlepšení kvality služeb jsou na zařízeních uživatelů ukládány soubory cookies, a to k identifikaci zařízení uživatele, poskytování nebo nabízení individualizovaných služeb, optimalizaci webových stránek Společnosti a také pro služby třetích stran, jako je Seznam, Google, sociální sítě a další.
Uživatel tímto bere na vědomí, že Společnost může používat některé nebo všechny typy souborů cookies, a souhlasí s tím, abychom ukládala soubory cookies na jeho zařízení, ze kterého přistupuje na webové stránky Společnosti.
V případě nesouhlasu by měl uživatel přestat na webové stránky Společnosti přistupovat, případně upravit nastavení svého webového prohlížeče tak, aby blokovalo cookies, což umožňuje odmítnout přijímání všech nebo některých cookies. V případě blokace veškerých cookies je možné, že některé služby Společnosti nebudou částečně fungovat.
Již v době návštěvy uživatele, mohou webové stránky Společnosti soubory cookies používat, pokud nemá webový prohlížeč nastaveno blokování cookies. K používání technických cookies není nutný souhlas uživatele.

Kompletní data včetně záloh jsou smazány do 30 dnů po ukončení hostingové služby nebo serveru a údaje na fakturách jsou uchovávány v souladu s aplikovatelnými právními předpisy jen po nejkratší možnou dobu.
Uživatel může požadovat opravu, výmaz, omezení či vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů, a to na adrese support@feldhost.cz. Nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Stížnosti lze podávat u Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze, který je dozorovým úřadem.

Závěrečná ustanovení

Používáním služeb Společnosti vyjadřuje uživatel svůj informovaný, svobodný, konkrétní a jednoznačný projev vůle, že je srozuměn se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito podmínkami. Společnost je oprávněna tyto podmínky jednostranně měnit v souladu s aplikovatelnými právními předpisy, o čemž bude zákazníky předem informovat e-mailem.

Tato pravidla vstupují v platnost dne 1. března 2023.

V případě dotazů je možné kontaktovat Společnost na adrese support@feldhost.cz.