V tomto článku se dozvíte, jak provádět zálohování a obnovení vašich webových stránek a databází v Plesk rozhraní.

 1. Přihlaste se do Plesk rozhraní na adrese https://plesk.feldhost.cz:8443 nebo se přihlaste přes klientskou zónu pomocí jednorázového přihlášení (Single Sign-On, SSO).

 2. Po přihlášení klikněte na název domény, se kterou chcete pracovat.

 3. V levém menu klikněte na "Backup Manager" (Správce záloh).

 4. Zálohování:
  a. Klikněte na tlačítko "Back Up" (Zálohovat).
  b. Zvolte rozsah zálohy (zálohování celého účtu nebo pouze vybraných domén).
  c. Nastavte název zálohy a volitelně zadejte komentář.
  d. Můžete také zvolit, zda chcete zálohovat databáze a e-mailové schránky.
  e. Klikněte na tlačítko "Back Up" (Zálohovat) pro zahájení zálohování.

 5. Obnovení zálohy:
  a. V seznamu záloh klikněte na tlačítko "Restore" (Obnovit) u zálohy, kterou chcete obnovit.
  b. Vyberte, které části zálohy chcete obnovit (webové stránky, databáze, e-mailové schránky).
  c. Klikněte na tlačítko "Restore" (Obnovit) pro zahájení obnovení.

 6. Správa záloh:
  a. V seznamu záloh můžete také stáhnout zálohu na váš počítač, přesunout zálohu do jiného úložiště nebo smazat zálohu.

 7. Nastavení plánovaných záloh:
  a. Klikněte na záložku "Scheduled Backup Settings" (Nastavení plánovaných záloh).
  b. Aktivujte plánované zálohování zaškrtnutím políčka "Activate this backup task" (Aktivovat tuto zálohovací úlohu).
  c. Nastavte frekvenci zálohování (např. denně, týdně, měsíčně).
  d. Můžete také nastavit dobu zálohování, maximální počet uchovávaných záloh a další podrobnosti.
  e. Klikněte na tlačítko "Apply" (Použít) pro uložení nastavení.

 1. Monitorování záloh:
  a. V záložce "Backup Manager" (Správce záloh) můžete sledovat průběh zálohování nebo obnovení. Při zálohování nebo obnovení se zobrazí pruh s informací o průběhu procesu.
  b. Po dokončení zálohování nebo obnovení se zobrazí hlášení o úspěchu nebo selhání. V případě selhání můžete zkontrolovat podrobnosti pro zjištění příčiny problému.

 2. Zálohování do externího úložiště:
  a. Plesk umožňuje také zálohování do externího úložiště, jako je FTP server nebo cloudové úložiště (např. Dropbox, Google Drive, Amazon S3).
  b. Chcete-li nastavit externí úložiště, klikněte na záložku "Remote Storage" (Vzdálené úložiště) a zvolte příslušnou možnost. Poté postupujte podle pokynů pro přidání externího úložiště a uložení nastavení.

V Plesk rozhraní je zálohování a obnovení jednoduché a intuitivní, což vám umožní udržet si zálohy svých webových stránek a databází a obnovit je v případě potřeby. Díky plánovaným zálohám a možnosti zálohování do externího úložiště můžete mít klidnou mysl a soustředit se na své webové projekty.

Byla tato odpověď užitečná? 0 Uživatelé shledali tento článek užitečným (0 Hlasy)